- generální ředitelství Subterra

- Reebok

- Sirena Films

- Evropská pojišťovna

- Reforma production

- EC Group

- Carollinum

- Institut Václava Klause